alltomtecknat logo Tillbaka till listan över Serier

Dastardly And Muttley In Their Flying Machines (Stoppa Duvan!) (1969)


Info

Dastardly and Muttley in their Flying Machines från 1969 är den korrekta titeln på serien, men förmodligen mer känd som Stoppa Duvan! Dastardly and Muttley in their Flying Machine är en amerikansk tecknad TV-serie, sändes ursprungligen under perioden 13 september 1969 till 5 september 1970, producerad av den amerikanska animationsstudion Hanna Barbera. Serien är en spinoff på serien Fartdårarna (Wacky Races).

Serien handlar om några militärt anställda, anförda av den hetsige Dick Dastardly, och hans undersåtar Klunk och Zilly, som arbetar åt en general med att försöka stoppa en brevduva med viktig post som inte får nå fram. Till sin hjälp har de hunden Muttley. De använder flygplan som påminner om flygplanen från åren kring första världskriget, och har olika slags vapen på flygplanen. Duvan kommer alltid undan, och oftast sker en olycka som gör att flygplanen havererar, och Muttley måste rädda de ombordvarande. Muttley gör det dock inte utan att han får en medalj.

I Sverige

Den berömda signaturmelodin Stop that Pigeon!/Stoppa duvan! har inneburit att serien är med känd för det just det namnet Stoppa Duvan! I Sverige visades serien på TV3 i Barntrean utav början på 1990-talet, samt i Cartoon Network. Serien var då dubbad dubbningsbolaget Media Dubb.

Avsnitt 1-13 de avsnitten finns bara en dubbning, medan avsnitt 14-17 är nydubbade för Cartoon Network (och senare Boomerang). Det är lite oklart huruvida avsnitten 14-17 dubbades för TV3 eller inte - de borde ha gjort det, men har inga säkra belägg för det. Det är onekligen lite märkligt varför Cartoon Network lät Sun Studio nydubba just de fyra avsnitten, vilket skulle kunna tyda på att de inte har dubbats, men å andra sidan betedde sig ju Cartoon Network väldigt märkligt i största allmänhet när det gäller nydubbningar.

DVD/VHS

Det finns tydligen två VHS-filmer utav serien. Första släpptes 1990 utav Musikservice och den andra 1993 utav Egmont. Det är en helt unik dubbning för just berörd VHS.

Roliga flygäventyr med hunden Mudde (Musikservice 1990)

Dickie Dumskalle & Rackan flyger högt - och faller djupt (Egmont 1993)

Dubbning

Det finns totalt fyra olikadubbningar utav denna serie. Originaldubbningen som gjordes för åtminstone avsnitt 1-13 avsnitt dubbades utav Media Dubb. Det är oklart om avsnitt 14-17 dubbades i denna omgången eller inte. Denna dubbning sändes på TV3 och Cartoon Network under 90-tale samt på boomerang under de senaste åren.
Senare gjorde Sun Studio en omdubbning  för avsnitt 14-17 till Cartoon Network och Bommerang. I omdubben så ändrades även namen på karaktärerna, Dick Dastardly blev Urban Usling, Zilly blev Dumdum, Klunk blev Snille och Muttley blev Gegga.

Utöver dessa dubbningar så finns det också som tidigare nämnt två utgivna VHS:er en utav Egmont och en av Musikservice, som innehåller en del avsnitt. Dessa VHSer har varsin specialgjord dubbning för respektive utgåva. Tyvärr saknar jag närmare fakta om dessa dubbningar.

Medverkande i originaldubbning gjord av Media Dubb
Dick Dastardly(Chefen) - Johan Hedenberg
Klunk - Peter Sjöquist
Zilly - Peter Sjöquist
Muttley

Medverkande i omdubbning gjord av Sun Studio
Urban Usling - Mikael Roupé
Dumdum - Thomas Engelbrektsson
Snille - Stefan Frelander
Gegga

Insamlingstatus

Om avsnitt 14-17 visades på TV3 med Media Dubbs dubbnig saknas de avsnitten

14. "Too Many Kooks" (47-27) / "Ice See You" (47-28) / "Echo" (47-89) / "Rainmaker" / "Professor Muttley" (12/13/1969)
15. "Balmy Swami" (47-29) / "Camouflage Hop-Aroo" (47-30) / "Mop Up" (47-124) / "Big Turnover" (a.k.a. Left Hanging) / "Wild Mutt Muttley" (12/20/1969)
16. "Have Plane Will Travel" (47-31) / "Windy Windmill" (47-32) / "Tough Break" (47-110) / "The Ice Cream Tree" / "Astromutt" (12/27/1969)
17. "Plane Talk" (47-33) / "Happy Bird Day" (47-34) / "Boxing" (47-85) / "Runaway Rug" (a.k.a. Magic Carpet) / "Super Muttley" (1/3/1970)

 


Tillagd: 2015-10-10 16:34:21 | Uppdaterad: 2016-08-17 12:21:19