alltomtecknat logo Tillbaka till listan över Serier

Iznogoud (1995)


Info

Iznogoud är en fransk tecknad serie skapad av René Goscinny och Jean Tabary. Fram till Goscinnys död svarade han för manus, medan Tabary tecknade. Efter Goscinnys bortgång har Tabary såväl skrivit manus som tecknat.

Serien handlar om den beräknande storvisiren Iznogoud (uttalas med fördel på engelska – Is no good) som bor bland fakirer och flygande mattor i det medeltida Bagdad, och vars eviga önskan är att "bli kalif i stället för kalifen". Kalifen Harun Al Sindar är både godtrogen och dum, men lyckas alltid undvika att drabbas av Iznogouds ondsinta planer, vare sig de handlar om att mörda honom, förvandla honom till en groda, föra honom vilse i såväl tiden och rummet, eller det som för tillfället bjuds. Harun Al Sindar har hela tiden en fullständig tilltro till sin storvisir, och tror att allt denne föreslår är bra på något sätt. Till sin "hjälp" har Iznogoud sin inkompetente men godmodige handgångne man, Brah At Hamed, som vanligen är den som – ofrivilligt – sätter käppar i hjulen för sin herre. Påfallande ofta drabbas Iznogoud själv av det öde som han planerat åt kalifen.

I Sverige

Har visats på TV3 och Fox Kids.

Dubbning

Dubbningsbolag: Mediadubb International

Svenska röster:
Iznogoud - Hasse Jonsson
Brat Hamed - Per Sandborgh
Harun Al Sindar - Hans Wahlgren
Palatsvakter - Johan Wahlström och Johan Hedenberg

För en komplett lista se: Dubbningshemsidan

Insamlingstatus

Har enbart ett avsnitt (två segment 35-36 som denna lista är). Så söker resterande:

1. The Hideaway Bed
2. Hats Off!
3. The Magic Catalogue
4. Hopping Back to the Future
5. Iznogoud's Unlucky Star
6. Iznogoud's Student
7. Big Eyes
8. The Time Machine
9. Croaking the Night Away
10. One for the Road
11. State Visit
12. The Mysterious Poster Hanger
13. The Pic-Nic
14. The Sultan's Double
15. The Western Potion
16. The Genie
17. Goldfingers
18. Incognito
19. It's a Dog's Tune
20. A Wonderful Machine
21. The Curse of the Diamond
22. Close Encounters of an Odd Kind
23. The Challenge
24. Slip Sliding in the Sultanate
25. The Crazy Cruise
26. Watch Out! There's a Fly About
27. Giant's Island
28. Tall Tales
29. Elections in the Sultanate
30. The Wax Museum
31. The Genie of the Mirror
32. The Memory Potion
33. Sweet Dreams
34. A Fairy Tale
37. In the Summertime
38. The Sultan's Sceptre
39. The Sheikh's Potion
40. Nuts' Day
41. The Sultan's Portrait
42. The Mysterious Ointment
43. Iznogoud's Nest Eggs
44. The Road to Nowhere
45. The Invisible Threat
46. The Magical Carpet
47. Magic Memories
48. Souvenir's Island
49. The Maze
50. Mean Genie
51. The Tiger Hunter
52. A Hairy Statuette


Tillagd: 2015-09-05 00:02:33 | Uppdaterad: 2015-10-25 21:33:29