alltomtecknat logo Tillbaka till listan över Serier

Silver Brumby (1994)


Info

The Silver Brumby är en australiensisk animerad barn serie från 1994. Skriven utav Jon Stephens och Judy Malmgren baserad på bökerna utav Elyne Mitchell's. Totalt gjordes det 39 avsnitt fast det är mest troligt att enbart 26 avsnitt dubbades till svenska.

I Sverige

I Sverige visades serien först på FilmNet 1996-97. Samma år som det slutade visas på FilmNet tog Kanal 5 över och visade serien fram tills 1999. Det bör vara samma dubbning. I och med det så är sannolikheten inte så står att de sista 13 avsnitten dubbades då det är något som FilmNet inte borde ha hunnit med innan de la ner.

Dubbning

Uppgifter saknas - läggs till efterhand

Insamlingstatus

Utgår från att enbart avsnitt 1-26 dubbats och söker därför följande avsnitt:

1     Friends of the High Country 
2     Wombats to the Rescue    
3     Lost in the Snow   
4     Flight To Freedom  
5     An Old Prospector Saves a Friend    

7     Racing against the Wind    
8     The Sight of Golden    
9     Golden in Trouble   
10     A Wombat on the Road   
11     Fire   
12     Golden Goes Home  
13     Seeking a Legend  
14     Spring   
15     To Catch a Brumby    
16     Swimming to Safety    
17     A Leap Into Legend 
18     Charlie Heads for the Mountains   
19     Charlie Helps a Friend    
20     In it Together    
21     Trappers Go Home    
22     A Wombat in Trouble    

24     Arrow Makes a Friend    
25     Arrow Goes South    
26     Golden Returns

Övrig info

För den intresserade är de sista 13 avsnitt följande:

27     Long Hot Summer    
28     An Unwelcome Stranger   
29     Foals in Trouble    
30     The Brolga Wants a Fight    
31     Charlie Saves the Brumbies   
32     Emus Get a Break    
33     Trapped in the Snow    
34     Youngsters' Winter Woes    
35     An Unexpected Encounter  
36     The Cave of Wonder    
37     A Bothersome Nuisance   
38     Getting Together    
39     The Final Encounter


Tillagd: 2016-04-02 18:17:53 | Uppdaterad: 2016-04-10 21:38:06