alltomtecknat logo Tillbaka till listan över Serier

Super Mario Bros Super Show/Legenden Om Zelda (1989)


Info

 

Super Mario Bros Super Show består av 65 avsnitt, varav 13 av dessa innehåller Legenden Om Zelda tecknade inslag istället för tecknade Mario inslag.

The Super Mario Bros. Super Show är producerad av DIC Entertainment och sändes 1989-1990. I Sverige kallades serien för Super Mario Brödernas Super Show och visades på FilmNet och Foxkids. Har även blivit utgiven på vhs. Som ramberättelse visades spelfilmsinslag där Mario (spelad av Lou Albano) och Luigi (spelad av Danny Wells) drev ett rörmokeri i Brooklyn, New York, och tog emot gäster. Mellan gästerna presenterade de också animerad film.

 

I Sverige

Bara TV-inspelningar som är av intresse. Serien visades på både FilmNet(K-TV) och Foxkids/Jetix. Men när serien visades på Foxkids/Jetix visades aldrig dom avsnitt som inehöll Zelda.

Foxkids och FilmNet har samma dubbning, så troligen måste FilmNet beställt den då kan jag tänka mig, och sen har Foxkids fått den, och det är bara på köp VHSerna det är annorlunda dubbar.

 

DVD/VHS

Det finns några VHS-volymer för Super Mario och Legenden om Zelda. Det är en speciell dubbning för VHS-utgåvorna.

För Media Dubbs dubbning utav Super Mario segmenten som visade på TV finns det fyra DVD-volymer utgivna.

Dubbning

Två dubbningar har gjorts i Sverige, den som var anpassad för TV dubbades av Media Dubb medan den som släpptes på video gjordes av Videobolaget.

Dubbningsbolag: Media Dubb

Svenska röster:
Mario - Steve Kratz
Luigi - Johan Hedenberg
Toad - Hans Jonsson
Prinsessan - Louise Raeder
Koopa - Gunnar Ernblad
Mouser - Peter Sjöquist

Dubbningsbolag: Videobolaget

Svenska röster:
Mario - Hans Jonsson
Luigi - Staffan Hallerstam
Toad - Johan Hedenberg
Koopa - Johan Hedenberg
Prinsessan - Louise Raeder
Mouser - Staffan Hallerstam
Maria Weisby
Sture Ström

 

Insamlingstatus

Söker följande utav Media Dubb (TV-dubben):

Super Mario avsnittet så saknas enbart det live-action delen Fake Bro

Mario and Joliet(*) / Fake Bro

Legenden om Zelda:
1: The Ringer / Slime Busters
2: Cold Spells / Magic's Magic
5: Sing for the Unicorn / Fred Van Winkle
6: That Sinking Feeling / Tutti Frutti, Oh Mario
7: Doppelganger / The Magic Love
8: Underworld Connections / Defective Gadgetry
9: Stinging a Stinger / The Great Hereafter
10: A Hitch in the Works / Treasure of the Sierra Brooklyn
11: Fairies in the Spring / Pizza Crush
13: The Moblins are Revolting / The Ghoul of My Dreams

(*) - delavsnittet finns insamlat

Övrig info

Upptäckte att tyvärr saknas det otecknade inslaget Fake Bro som ska sitta ihop med det tecknade inslaget Mario and Joliet, tydligen har dom av nån konstig anledning tagit bort Fake bro och bytt ut det mot Captain Lou is missing som redan sitter ihop med avsnittet Robo Koopa, så alltså är det otecknade inslaget Captain Lou is missing med två gånger. Inspelningen kommer från Fox Kids, mycket möjligt att det ser annorlunda ut från K-TV men har tyvärr inte hittat åt det avsnittet från K-TV inspelningar.

Hela avsnittslistan för de intreserade
Super Mario avsnitt
The Bird! The Bird! / Neatness Counts                   
King Mario of Cramalot / Day of the Orphan                   
Butch Mario & the Luigi Kid / All Steamed Up                   
Mario's Magic Carpet / Marianne and Luigeena               
Rolling Down the River / The Mario Monster Mash               
The Great Gladiator Gig / Bonkers from Yonkers                 
Mario and the Beanstalk / Bats in the Basement                 
Love 'Em and Leave 'Em / Will the Real Elvis Please Shut Up!     
The Great BMX Race / Mama Mia Mario                           
Stars in Their Eyes / Alligator Dundee                           
Jungle Fever / Dance                                             
Brooklyn Bound / Cher's Poochie                              
Toad Warriors / E.C. The Extra Creepy
The Fire of Hercufleas / The Marios Fight Back
Count Koopula / Magician
Pirates of Koopa / Do You Believe in Magic?
Two Plumbers and a Baby / Lost Dog
The Adventures of Sherlock Mario / Plumbers of the Year
Do You Princess Toadstool Take This Koopa...? / Mario Hillbillies
The Pied Koopa / Super Plant
Koopenstein / Baby Mario Love
On Her Majesty's Sewer Service / 9001: A Mario Odyssey
Mario and Joliet / Fake Bro
Too Hot to Handle / Time Out Luigi
Hooded Robin and His Mario Men/ Flower Power
20,000 Koopas Under the Sea / Vampire Until Ready
Mighty McMario and the Pot of Gold / Heart Throb
Mario Meets Koop-zilla / Fortune Teller
Koopa Klaus / Little Marios
Mario and the Red Baron Koopa / Gorilla My Dreams
The Unzappables / George Washington Slept Here
Bad Rap / Caught in a Draft
The Mark of Zero / Toupee
The Ten Koopmandments / The Artist
The Koopas Are Coming! The Koopas Are Coming! / Zenned Out Mario
The Trojan Koopa / Texas Tea
Quest for Pizza / The Painting
The Great Gold Coin Rush / Game Show Host
Elvin Lives / Home Radio
Plumbers Academy / Glasnuts
Karate Koopa / Adee Don't
Mario of the Apes / Chippie Chipmunks
Princess, I Shrunk the Mario Brothers / A Basement Divided
Little Red Riding Princess / No Way to Treat a Queenie
The Provolone Ranger / Goodbye Mr. Fish
Escape from Koopatraz / French
Mario of the Deep / Two Bums from Brooklyn
Flatbush Koopa / Opera
Raiders of the Lost Mushroom / Cyrano de Mario
Crocodile Mario / Rowdy Roddy's Rotten Pipes
Star Koopa / Santa Claus Is Coming to Flatbush
Robo Koopa / Captain Lou Is Missing

Legenden om Zelda avsnitt
The Ringer / Slime Busters
Cold Spells / Magic's Magic
The White Knight / Wild Thing
Kiss 'N Tell / Mommies Curse
Sing for the Unicorn / Fred Van Winkle
That Sinking Feeling / Tutti Frutti, Oh Mario
Doppelganger / The Magic Love
Underworld Connections / Defective Gadgetry
Stinging a Stinger / The Great Hereafter
A Hitch in the Works / Treasure of the Sierra Brooklyn
Fairies in the Spring / Pizza Crush
The Missing Link / Tutti Frutti Mario
The Moblins are Revolting / The Ghoul of My Dreams


Tillagd: 2015-09-20 20:53:18 | Uppdaterad: 2016-04-28 00:39:07